前期改装外不雅及内饰 保时捷Taycan将迎来改装版

前期改装外不雅及内饰 保时捷Taycan将迎来改装版

日前 ,美国改装厂商Hennessey发布通知布告称其将对保时捷Taycan进行改装 ,这将是该厂商改装的第一款纯电动车 。据悉,该改装厂商在前期其实不会对车辆动力系统做改变,但后期有可能增添车辆功率 。

Hennessey官方暗示在前期时将不会对Taycan的动力系统做改变 ,本次改装将首要针对其车身空气动力学设计 、内饰等部门。但在后期,该厂商称不解除对其动力系统做改变的可能性。

关于保时捷Taycan,其已于本年9月4日正式上市 ,新车售价区间为149.8-179.8万元,NEDC续航里程跨越465km 。关于新车更多动静,我们也将延续存眷。

山东好兄弟工具有限公司

【读音】:

rì qián ,měi guó gǎi zhuāng chǎng shāng Hennesseyfā bù tōng zhī bù gào chēng qí jiāng duì bǎo shí jié Taycanjìn háng gǎi zhuāng ,zhè jiāng shì gāi chǎng shāng gǎi zhuāng de dì yī kuǎn chún diàn dòng chē 。jù xī ,gāi gǎi zhuāng chǎng shāng zài qián qī qí shí bú huì duì chē liàng dòng lì xì tǒng zuò gǎi biàn ,dàn hòu qī yǒu kě néng zēng tiān chē liàng gōng lǜ 。

Hennesseyguān fāng àn shì zài qián qī shí jiāng bú huì duì Taycande dòng lì xì tǒng zuò gǎi biàn ,běn cì gǎi zhuāng jiāng shǒu yào zhēn duì qí chē shēn kōng qì dòng lì xué shè jì 、nèi shì děng bù mén 。dàn zài hòu qī ,gāi chǎng shāng chēng bú jiě chú duì qí dòng lì xì tǒng zuò gǎi biàn de kě néng xìng 。

guān yú bǎo shí jié Taycan,qí yǐ yú běn nián 9yuè 4rì zhèng shì shàng shì ,xīn chē shòu jià qū jiān wéi 149.8-179.8wàn yuán ,NEDCxù háng lǐ chéng kuà yuè 465km。guān yú xīn chē gèng duō dòng jìng ,wǒ men yě jiāng yán xù cún juàn 。

发表评论